Genel KültürMilletlerarası Özel Hukukta Vasıflandırma

Milletlerarası Özel Hukukta Vasıflandırma

-

Genel Olarak Milletlerarası unsurlu ilişkilerde Türk mahkemelerinin önüne gelen uyuşmazlıklar için uygulanacak hukukun tespit edilmesi,kanunlar ihtilafının çözülmesi anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda bir takım yöntemler öngörülmüştür. Söz konusu yöntemlerin bazıları terk edilmiş,bazılarından verim alınamamış,bir kısmı da kısmen uygulanmakta ve günümüzde tam olarak uygulamada yer almaktadır. Yöntemler A- Lex Fori’nin Uygulanması “LeKanunlar İhtilafının Çözümünde Kullanılan Yöntemlerx fori” teriminin “mahkemenin hukuku” anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bu yöntem günümüzde çoğunlukla terk edilmiş bir yöntem olmakla beraber bazı istisnai durumlarda uygulamada yer aldığını görmekteyiz. Kamu düzeni müdahalesi(kamu hukuku alanları),doğrudan uygulanan hukuk kuralları alanı,tek yanlı bağlama kurallarının kabul edilmesi hallerinde bu yöntem uygulanabilmektedir. Tek yanlı bağlama kuralının tanımını ileride yapılacak. Ancak daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse MÖHUK madde 10/3 hükmü örnek olarak gösterilebilir ; ” Vesayet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri dışında kalan bütün kısıtlılık veya vesayete ilişkin hususlar ve kayyımlık Türk hukukuna tabidir.” hükmüne baktığımızda, hakkında gaiplik kararı verilecek kişi nerede olursa olsun, uyruğu ne olursa olsun Türk hukukuna göre kendisine kayyım atanacaktır.

 

B- Maddi Özel Hukuk Kuralları Getirilmesi Bu yöntemde, her devletin kendi maddi hukukunun dışında , milletler arası unsurlu uyuşmazlıkları çözebilmek adına ayrıca maddi özel hukuk kurallarının getirilmesi öngörülmüştür. Günümüz için tercih edilen bir yöntem olmayan bu yöntem, işlevsiz kalmıştır. Bunun başlıca sebebi ise devletlerin kendi tasarruflarını kullanmak suretiyle getireceği maddi özel hukuk kurallarının, kanunlar ihtilafını istenildiği gibi çözemeyecek olmasıdır. C- Maddi Hukuk Düzenlerinin Uyumlaştırılması Bu yöntemde ise devletlerin kendi maddi hukuk kurallarının, zaten mevcut olan evrensel hukuk kuralları ile uyumlaştırması esas alınmıştır. Bu yöntemin yer aldığı bir örnek vermek gerekirse; Çin, medeni hukuk alanını UNCITRAL hukuk kurallarıyla uyumlaştırmak suretiyle hazırlamıştır. Bu yöntemin verimli olması pek de mümkün değildir. Çünkü devletlerin milli hukuk düzenini yeknesak hale getirilmesi beklenemez. Nitekim başarılı bir yöntem olamamıştır. D- Milletler Arası Sözleşmelerin Uygulanması Burada devletler, uluslararası sözleşmelere taraf olup söz konusu sözleşmenin hükümlerini kendi maddi hukuk kurallarından öncelikli olarak uygulanmasını sağlayabilir.

 

Bu sözleşmeye taraf olan devletler ve bu devletlerin tabiiyetindeki bireyler açısından doğabilecek uyuşmazlıklar açısından kanunlar ihtilafı söz konusu olmayacaktır. E- Üst Otoriteden Faydalanma Bu yöntem için verilebilecek en iyi örnek Avrupa Birliği ve hukuku olacaktır. Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı, yetki sınıflandırması, bu birliğin dinamik yapısını oluşturan sözleşmeler sayesinde kanunlar ihtilafından kaçınılmış ve müşterek bir alanın oluşturulması sağlanmıştır. F- İhtilafçı Yöntem SoKanunlar İhtilafının Çözümünde Kullanılan Yöntemlern olarak ihtilafçı yöntemi incelediğimizde; bu yöntemin günümüzde milletlerarası unsurlu uyuşmazlıklara uygulanacak hukuku bulabilmek için uygulanan yöntemin olduğu anlaşılmaktadır. F.C.V. Savigny’nin ortaya atmış olduğu ihtilafçı yöntem, neredeyse her yerde,tam olarak uygulanmakta olan bri yöntemdir. Bu yöntemde, kanunlar ihtilafı kurallarının uygulandığını görmekteyiz. Kanunlar ihtilafı kuralları “bağlama kuralları” kuralları olarak adlandırılmaktadır. Milletlerarası unsurlu uyuşmazlık önüne gelen hakim en sıkı irtibatlı maddi hukuku, bağlama kuralları çerçevesinde tayin etmeye çalışacaktır. Ancak hakim, bunu yaparken belli bir sırayı izleyerek hareket edecektir:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yeni Yazılar

Corydalis-Kazgagası Nedir ? Yararları Nelerdir ?

Batı’da corydalis bitkisi iyi bilinmese de, geleneksel Çin Tıbbı uygulayıcılarının kullandığı vazgeçilmez bitki çeşitlerinden biridir. Acıyı azalttığı bilinen corydalis...

Üridin ve Faydaları Nelerdir ?

Üridin beyin fonksiyonlarını iyileştirebilen, depresyonu ve sinir ağrısını hafifleten ve kalbi koruyabilen bir RNA bileşenidir. Tüm genleri kodlayan minik...

Lityum karbonat nedir, yararları nelerdir ?

Lityum reçete edilen bir kişi, yan etkiler konusunda endişe duymalıdır. Lityum, Dünyada ki kaya ve minerallerde doğal olarak bulunan...

Başlıca Besin Grupları Nelerdir?

Kişinin bedeni, sağlıklı çalışması için ihtiyaç duyduğu besin maddesini üretemez. Optimal sağlığı korumak için kişilerin diyet kaynaklarından tüketmeleri gereken...

Terlemeyi Nasıl Önleriz ? Doğal Yöntemler Nelerdir ?

Terleme, kişinin vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olan vücutta oluşan otomatik bir işlemdir. Bununla birlikte, bazı kişiler hiperhidroz yaşarlar ve...

Türkler Geçmişte Hangi Çadır Şekillerini Kullandı ?

Çadır; açık havada kurulup, kolaylıkla sökülebilen ve kolayca taşınabilen dokumadan, keçe, bez, deri ile çuldan yapılan seyyâr meskene, barınağa...

Bunları da beğenebilirsiniz !SÜPER
Hadi bakın..