Genel Kültürİcra ve İflas Hukukunda Taşınmaz Malların Paraya Çevrilmesi

İcra ve İflas Hukukunda Taşınmaz Malların Paraya Çevrilmesi

-

Genel Olarak Satış aşaması, haczedilmiş olan malın paradan başka bir şey olması durumunda söz konusu olacaktır. Eğer bahsettiğimiz gibi para dışında başka bir mal söz konusu ise, alacaklının alacağına karşılık olarak haczedilen bu mal doğrudan verilmez. Ancak icra dairesince satıldıktan sonra malın bedelinden alacaklının alacağı ödenecektir. Taşınır Malların Satışı İcra ve iflas hukukunda kural; açık artırma (ihale usulü) ile malların satılmasıdır. Ancak istisnai durumlarda pazarlık yoluyla satışın yapılabildiğini söylemek gerekir. Bu istisnai durumlara bakacak olursak: – Bİcra ve İflas Hukukunda Satış (Paraya Çevirme) Aşamasıütün ilgililerin oybirliği sağlaması suretiyle pazarlık yoluyla satış konusunda birleşmeleri, – Borsa ve piyasada fiyatı mevcut olan kıymetli evrak veyahut diğer mallar için o günün fiyatı teklif edilmesi durumunda,

 

– Artırma sırasında maden olarak değerini bulmamış olan altın,gümüş gibi bir eşyaya maden değeri teklif edilmesi durumunda, – Hacizli olan malın muhafazasının masraflı ya da değerinin hızla düşüyor olması durumunda, – Hacizli malın tahmin edilen değerinin yasal limitinin altında kalması durumunda pazarlık yoluyla satış gerçekleştirilir. Kesin hacizden itibaren 6 aylık süre içerisinde satış istenmelidir. Eğer bu süre içerisinde satış istenmezse haciz düşecektir.Satış talebinden itibaren ise 2 ay içerisinde satış yapılır. Taşınır malların satışında, artırmaya hazırlık işlemleri mevcuttur. Bu işlemler ; ilan ve artırma şartnamesinin hazırlanmasıdır. Açık artırma şartnamesinin satıştan önce icra dairesinde açık bulundurulması zorunlu değildir. Taşınır malın satışının ilanı ile satışın yapılacağı tarih arasında uygun bir süre olması gerekmektedir. İlanın örneğinin ilgili herkese gönderilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Taşınır malların satışı söz konusu olduğunda mükellefiyetler listesi hazırlanması bir zorunluluk değildir. Saİcra ve İflas Hukukunda Satış (Paraya Çevirme) Aşamasıtış aşamasında artırmaya katılacakların söz konusu malın tahmin edilen değerinin %20’si kadar pey akçesi veyahut milli bir bankanın teminat mektubunun tevdi edilmesi gerekmemekle birlikte e-ortamda ihale söz konusuysa bu husus bir zorunluluk haline gelmektedir. Birinci ve ikinci ihale, ilanda belirlenmiş olan yer,tarih ve saatte e-ortamda verilen en yüksek tekliften başlatılacaktır. Satışa çıkarılan taşınır mal, e-ortamda sunulan en yüksek teklif de dikkate alınarak, en çok artırana ihale edilecektir. Aynı zamanda üç defa bağırılarak ihale edilmesi gerekmektedir.

 

İhale edilebilmenin bir takım şartları vardır bu şartlardan birincisi; teklifin artırma bedelinin tahmin edilen bedelinin %50’sini bulması, ikincisi ; satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların alacaklarıda bu mal ile temin edilmişse teklifin, rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve son olarak; paraya çevirmeye ve paraların paylaştırılması masraflarının aşılması gerekmektedir. Eğer birinci ihale sonucunsa alıcı çıkmayacak olursa ya da söz konusu şartları sağlayan bir miktara ulaşılamayacak olursa satış icra memurunca geri bırakılır. İkinci ihalede de alıcı çıkmaz ya da şartlar oluşmaz ve satış gerçekleşmezse talep düşmüş olacaktır. Taşınır malın ihale edilmesi durumunda, alıcıya bedelin ödenmesi için 7 günlük süre verilmesi öngörülmüştür. Malın mülkiyeti ihale anında alıcıya geçmekteyken, malın bedeli ödenmedikçe ve ihale kesinleşmedikçe mal alıcıya teslim edilmeyecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yeni Yazılar

Corydalis-Kazgagası Nedir ? Yararları Nelerdir ?

Batı’da corydalis bitkisi iyi bilinmese de, geleneksel Çin Tıbbı uygulayıcılarının kullandığı vazgeçilmez bitki çeşitlerinden biridir. Acıyı azalttığı bilinen corydalis...

Üridin ve Faydaları Nelerdir ?

Üridin beyin fonksiyonlarını iyileştirebilen, depresyonu ve sinir ağrısını hafifleten ve kalbi koruyabilen bir RNA bileşenidir. Tüm genleri kodlayan minik...

Lityum karbonat nedir, yararları nelerdir ?

Lityum reçete edilen bir kişi, yan etkiler konusunda endişe duymalıdır. Lityum, Dünyada ki kaya ve minerallerde doğal olarak bulunan...

Başlıca Besin Grupları Nelerdir?

Kişinin bedeni, sağlıklı çalışması için ihtiyaç duyduğu besin maddesini üretemez. Optimal sağlığı korumak için kişilerin diyet kaynaklarından tüketmeleri gereken...

Terlemeyi Nasıl Önleriz ? Doğal Yöntemler Nelerdir ?

Terleme, kişinin vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olan vücutta oluşan otomatik bir işlemdir. Bununla birlikte, bazı kişiler hiperhidroz yaşarlar ve...

Türkler Geçmişte Hangi Çadır Şekillerini Kullandı ?

Çadır; açık havada kurulup, kolaylıkla sökülebilen ve kolayca taşınabilen dokumadan, keçe, bez, deri ile çuldan yapılan seyyâr meskene, barınağa...

Bunları da beğenebilirsiniz !SÜPER
Hadi bakın..